Voorwaarden

Voorwaarden

 

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR

 

1. INLEIDING

Deze algemene voorwaarden regelen uitdrukkelijk de relaties tussen Indicom Europa 2015 sl (bedrijf dat eigenaar is van het handelsmerk Ulller) met maatschappelijke zetel te Calle Zurbano 41, Bajo links 28010, Madrid en met CIF ESB87341327 en derden (hierna "Gebruikers ') die zich registreren als gebruikers en / of producten kopen via de online winkel van de officiële Uller-website (http://www.ullerco.com, hierna de "Store").

 

2. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

2.1 De gebruiker stemt ermee in om in het algemeen de winkel te gebruiken, de producten te kopen en alle diensten van de winkel zorgvuldig te gebruiken, in overeenstemming met de wet, goede zeden, openbare orde en de bepalingen van deze Algemene voorwaarden, en u moet zich ook onthouden van het gebruik ervan op een manier die de normale werking en het plezier van de winkel door gebruikers kan belemmeren, beschadigen of belemmeren of die de goederen en rechten van Uller, zijn leveranciers, gebruikers of in het algemeen van een derde partij.

 

3. PRODUCTEN EN PRIJZEN

3.1         Uller behoudt zich het recht voor om op elk moment te beslissen welke producten aan gebruikers worden aangeboden via de winkel. In het bijzonder kunt u op elk moment nieuwe Producten toevoegen aan de producten die worden aangeboden of opgenomen in de Store, met dien verstande dat, tenzij anders bepaald, dergelijke nieuwe Producten worden beheerst door de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Evenzo behoudt het zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met het verstrekken of faciliteren van toegang en gebruik van een van de verschillende productklassen die in de Store worden aangeboden.

 

3.2 De Producten die in de Winkel zijn opgenomen, zullen op de meest betrouwbare manier die de webweergavetechnologie mogelijk maakt overeenkomen met de daadwerkelijk aangeboden Producten. De kenmerken van de producten en hun prijzen verschijnen in de winkel. De prijzen die in de Store worden aangegeven zijn in euro's en exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

 

4. PROCEDURE EN VORM VAN BETALING VAN DE PRODUCTEN

4.1 Binnen een periode van maximaal vierentwintig (24) uur, Uller stuurt een e-mail naar de gebruiker om de aankoop te bevestigen. In deze e-mail wordt een referentiecode voor de aankoop toegewezen en worden de kenmerken van het product, de prijs, de verzendkosten en details van de verschillende opties voor het betalen van de producten aan Ulller beschreven.

 

4.2 De Gebruiker die een product via de Winkel koopt, dient te betalen via de betaalsystemen die specifiek in de Winkel zijn beschreven.

 

4.3         Indicom Europe 2015 sl Het archiveert de elektronische documenten waarin het contract is geformaliseerd en stuurt een kopie naar de gebruiker zodra de aankoop is gedaan. Het contract wordt opgesteld in de Spaanse taal.

 

4.4 De orderbevestiging verzonden door Uller Het is niet geldig als factuur, maar alleen als aankoopbewijs. De bijbehorende factuur wordt met het product meegestuurd.

 

5. HERROEPINGSRECHT

5.1 De gebruiker heeft een herroepingsrecht waarmee hij contact kan opnemen Uller Via e-mail op het volgende adres: contact @ ullerco.com en stop de aankoop binnen een periode van niet meer dan zeven (7) werkdagen, gerekend vanaf de ontvangst van het product. Het product moet samen met het naar behoren ingevulde retourformulier en een naar behoren ingevulde kopie van de afleveringsbon of factuur worden verzonden, en de gebruiker-koper is verantwoordelijk voor de directe kosten van het retourneren van het product. Deze retourzending zal plaatsvinden in overeenstemming met de instructies die Ulller aan de Gebruiker geeft als reactie op zijn melding van de herroeping. De Gebruiker moet het Product retourneren binnen een termijn van maximaal zeven (7) dagen nadat Ulller de retourvorm heeft aangegeven.

 

5.2 De opname houdt de terugbetaling van het betaalde bedrag in. Om dit te doen, moet de klant op het retourformulier het nummer en de houder van de creditcard vermelden waarop Uller U moet de betaling doen. De termijn voor deze betaling wordt vastgelegd in de wet.

 

5.3 Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend wanneer het Product niet in de originele verpakking wordt geretourneerd en wanneer het Product niet in perfecte staat is.

 

6. KLANTENSERVICE

6.1 Voor elk incident, claim of uitoefening van zijn rechten, kan de Gebruiker een e-mail sturen naar het adres contact @ Uller. Com.

 

7. SERVICE AAN HUIS

7.1 Het territoriale bereik van verkoop via de Store is exclusief voor het grondgebied van de Europese Unie, dus de bezorgservice is alleen voor dat gebied. De producten die via de winkel zijn gekocht, worden verzonden naar het door de gebruiker opgegeven afleveradres zodra de betaling is geverifieerd, met een maximale leveringstermijn van dertig (30) dagen die standaard in de wet is vastgelegd.

 

7.2 De bezorgservice van Uller Het wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende logistieke operatoren met een erkend prestige. Bestellingen worden niet bezorgd in postbussen of in hotels of andere niet-permanente adressen.

 

7.3 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de Producten. Op het moment van aankoop van het product wordt de gebruiker geïnformeerd over de exacte verzendkosten.

 

8. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

8.1 De Gebruiker erkent dat alle elementen van de Winkel en van elk van de Producten, de informatie en materialen die zich daarin bevinden, de merken, de structuur, selectie, rangschikking en presentatie van hun inhoud, en de computerprogramma's die in relatie met hen, worden beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Uller of van derden, en dat de Algemene Voorwaarden haar met betrekking tot genoemde industriële en intellectuele eigendomsrechten geen ander recht toekennen dan die welke specifiek in deze voorwaarden zijn beoogd.

 

8.2 Tenzij geautoriseerd door Uller of, naargelang het geval, door de derde houders van de corresponderende rechten, of tenzij dit wettelijk is toegestaan, mag de Gebruiker de reproductie, transformatie, wijziging, demontage, reverse-engineering, distributie, verhuur, uitlenen, beschikbaar stellen of toestaan ​​van de gebruiker niet toestaan. toegang van het publiek door middel van elke vorm van openbare communicatie van een van de elementen waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen. De gebruiker mag de materialen, elementen en informatie waartoe hij toegang heeft door het gebruik van de winkel alleen gebruiken voor zijn eigen behoeften, waardoor hij zichzelf niet mag dwingen om, direct of indirect, een commerciële exploitatie uit te voeren van de materialen, elementen en informatie verkregen via hetzelfde.

 

8.3 De gebruiker dient zich te onthouden van het ontwijken of manipuleren van door hem vastgestelde technische middelen Uller of door derden in de Store.

 

9. GEGEVENSBESCHERMING

9.1 In overeenstemming met wet 15/99 LOPD, informeren wij u dat uw persoonlijke gegevens en andere informatie verstrekt via het registratieformulier, evenals die van de uitgevoerde transacties, zullen worden opgenomen en bewaard in een bestand voor verwerking, eigendom van Uller, zolang de annulering niet wordt gevraagd. De behandeling is bestemd voor de ontwikkeling en uitvoering van de verkoop, de persoonlijke aandacht van de producten en diensten die het verwerft en de verbetering van die aandacht, evenals de promotie van haar eigen producten en diensten en die van derde bedrijven die verband houden met Ulller.

Evenzo wordt u geïnformeerd dat uw gegevens voor de aangegeven doeleinden ter beschikking worden gesteld aan de aangesloten bedrijven. Uller Het zal deze gegevens met de grootste vertrouwelijkheid behandelen, aangezien het de enige en exclusieve ontvanger ervan is, en geen opdrachten of mededelingen doet aan derden anders dan aangegeven in de huidige regelgeving.

De gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming voor de verwijzing, zelfs langs elektronische weg, door Uller en de bovengenoemde entiteiten, commerciële mededelingen en promotionele aanbiedingen en wedstrijden. □ ja, ik ga akkoord.

 

9.2 De gebruiker kan de rechten van toegang, rectificatie, verzet of annulering op elk moment uitoefenen door contact op te nemen met Uller, per e-mail gericht aan contact @ Uller.com, met een kopie van uw NIF of een vervangend identificatiedocument.

9.3. Antwoorden gemarkeerd met * in het registratieformulier zijn verplicht. Uw non-respons zal voorkomen dat de aankoop van de geselecteerde producten wordt gedaan.

 

10. WACHTWOORDEN

10.1       Uller Het zal het gebruik van persoonlijke wachtwoorden vergemakkelijken voor de gebruiker die zich als zodanig op de website registreert. Deze wachtwoorden worden gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten die via de website worden aangeboden. De gebruiker moet wachtwoorden onder zijn eigen verantwoordelijkheid houden in de striktste en meest absolute vertrouwelijkheid, ervan uitgaande dat daarom hoeveel schade of gevolgen van welke aard dan ook voortvloeien uit de schending of openbaarmaking van het geheim. Om veiligheidsredenen kan het wachtwoord voor telematische toegang tot de services die aan de website zijn gekoppeld, op elk moment door de gebruiker worden gewijzigd. De gebruiker stemt ermee in om Ulller onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van hun wachtwoord, evenals toegang door onbevoegde derde partijen.

 

11. COOKIES

11.1       Uller gebruikt cookies om haar diensten te verbeteren, navigatie te vergemakkelijken, de veiligheid te handhaven, de identiteit van de gebruiker te verifiëren, de toegang tot persoonlijke voorkeuren te vergemakkelijken en hun gebruik van de winkel te volgen. Cookies zijn bestanden die zijn geïnstalleerd op de harde schijf van de computer of in het geheugen van de browser in de map die vooraf is geconfigureerd door het besturingssysteem van de gebruiker om u te identificeren.

 

11.2 Als de gebruiker niet wil dat een cookie op zijn harde schijf wordt geïnstalleerd, moet hij zijn internetbrowser zo configureren dat hij deze niet ontvangt. Evenzo kan de gebruiker de cookies vrijelijk vernietigen. In het geval dat de gebruiker besluit om cookies uit te schakelen, kan de kwaliteit en snelheid van de service afnemen en zelfs de toegang verliezen tot sommige van de services die in de Store worden aangeboden.

 

12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze algemene voorwaarden is het Spaanse recht van toepassing. Elke controverse die voortvloeit uit de interpretatie of uitvoering die zich kan voordoen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of oplossing van dit contract, zal worden voorgelegd aan de jurisdictie en concurrentie van de rechtbanken en tribunalen van de stad Madrid, waarbij afstand wordt gedaan van alle jurisdicties die mogelijk overeenkomen aan de gebruiker, op voorwaarde dat de toepasselijke wetgeving dit toestaat.